پروژه بازسازی سالن کنفرانس مجتمع دخانیات گیلان

این پروژه که به مدت دو ماه به طول انجامید، با استفاده از بهترین برند های ایرانی و بالاترین کیفیت و با به کارگیری مختصصین هر شاخه از فعالیت ها، در بهترین سطح، اجرا شد.
تمامی مراحل کار با در نظر گرفتن معیارها و نیازهای کارفرما در محدوده فعالیت های مجاز از لحاظ ایمنی و زیبایی و هماهنگ بودن با اصول معماری انجام گرفت.
این پروژه که در سال 1400 اجرا شد، با حضور مدیر عامل محترم مجتمع دخانیات ایران، افتتاح و مورد بهره برداری مجدد قرار گرفت.

نمونه کارهای مشابه